window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DKS1HHTYWV');

Direct weten wat we voor je kunnen betekenen?

info@cmi-nederland.nl

Boven-Leeuwen: 085-7435000

Nootdorp: 070-2288000

Contact? Mail ons of bel locatie Boven-Leeuwen of Nootdorp

Upload datum: 24-12-2020

Zwaar verkeer Amsterdam

De ontheffingsvrije vrachtroutes komen te vervallen. Daarnaast wordt het gebied waar de beperkingen gelden uitgebreid met een gedeelte van de Zeeheldenbuurt. De beperkingen voor zwaar verkeer gaan daarmee gelden voor het gehele gebied binnen de s100.

Voertuigen tussen 7,5 en 30 ton

Voor voertuigen die maximaal 30 ton wegen en een maximale lengte van 10 meter hebben is het mogelijk een zone-ontheffing aan te vragen. Aan een ontheffing worden strengere voorschriften gekoppeld. Denk hierbij aan stapvoets over drempels rijden, aantoonbaar een bestemming in de zone hebben, niet parkeren op bruggen of onnodig lang stil staan op de kademuren.

 

Voertuigen zwaarder dan 30 ton

Voertuigen zwaarder dan 30 ton krijgen straks geen ontheffing meer voor de gehele zone. Wanneer de aanvrager kan aantonen dat er geen lichtere alternatieven zijn en de lading ondeelbaar is kan voor een specifieke route een ontheffing worden verleend. Voordat de ontheffing wordt verleend toetst de gemeente Amsterdam of de bruggen en kademuren op de route het gewicht van het voertuig aan kunnen.

 

Voertuigen langer dan 10 meter

Binnen de zone zwaar verkeer blijft bovendien een maximum lengte van 10 meter gelden. Voor voertuigen langer dan 10 meter kan alleen een ontheffing worden verleend voor een vastgestelde route over grote, doorgaande wegen. Zone-ontheffingen worden voor deze voertuigen niet verleend.

 

Maximum aslast vervallen

Er is uit de berekeningen gebleken dat de verdeling van de assen bij de meest voorkomende voertuigen zo gunstig is dat deze aanvullende eis niet nodig is. De maximale aslast vindt u niet meer terug in het voorstel.

 

Voorgenomen startdatum 1 juli 2021

De nieuwe beleidsregels gaan naar verwachting per 1 juli 2021 gelden. De al lopende jaarontheffingen worden ambtshalve omgezet naar ontheffingen op basis van de nieuwe beleidsregels waar dat binnen de nieuwe beleidsregels past en mogelijk is. Voor die voertuigen die niet opnieuw in aanmerking komen voor een jaarontheffing zal de komende maanden al contact worden gezocht met de eigenaren.

Heb je een vraag over dit nieuwsartikel?

Christiaan Vuurens, Marketing en inkoop

Vind je dit interessant?

Laat je, net als honderden andere professionals, informeren via onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Relevant nieuws

Rio-Pine B/C+

Het alternatief voor Softwood Premium

Upload datum: 26-05-2023

Sounds like Ecophon

Waar design en akoestiek samen komen.

Upload datum: 17-05-2023