window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DKS1HHTYWV');

Direct weten wat we voor je kunnen betekenen?

info@cmi-nederland.nl

Boven-Leeuwen: 085-7435000

Nootdorp: 070-2288000

Contact? Mail ons of bel locatie Boven-Leeuwen of Nootdorp

Upload datum: 19-03-2021

Vooraankondiging verwachte prijsstijgingen Q2 en Q3 2021

Staal, hout & kunststoffen

De afgelopen tijd hebben we te maken gehad met diverse prijsverhogingen en oplopende levertijden. Momenteel vernemen wij diverse signalen uit de markt dat de prijzen blijven stijgen & levertijden niet altijd meer te garanderen zijn.

  • Staal

Voor de staalmarkt wordt verwacht dat er in Q2 en begin Q3 van 2021 verdere prijsverhogingen tussen de 10% en 20% doorgevoerd zullen worden. Per 12 april zal er in ieder geval al een extra prijsverhoging van 6% op het metal stud assortiment (m.u.v. Steelframe) doorgevoerd worden. Oorzaken hiervan zijn onder andere de importheffingen (Safeguard) van de EU, de grote vraag vanuit de automobielsector, onverwachte grote binnen Europese vraag en het COVID-19 virus.

Dit alles resulteert erin dat er schaarste ontstaat op de staalmarkt, wat de huidige levertijden onder druk zet. Wij adviseren dan ook om de order zo vroeg mogelijk in te sturen om problemen tijdens de uitvoering te voorkomen.

  • Hout

De wereldwijd aanhoudende extreme vraag naar hout zorgen voor schaarste welke voorlopig nog aan zal houden, met grootschalige prijsstijgingen tot gevolg.

Diverse oorzaken kunnen hiervoor benoemd worden zoals: de extreme vraag vanuit de Verenigde Staten, de prijzen die elders (in het buitenland) betaald worden voor hetzelfde materiaal liggen fors hoger dan de prijzen in Nederland. COVID-19 ervoor gezorgd heeft dat de leveranciers een lagere productiecapaciteit hebben. Waardoor de fabrieken en zagerijen uitverkocht zijn waardoor de levertijden fors oplopen.

Dit resulteert in een forse aanstaande prijsstijging, waardoor het hout tegen dagprijzen verkocht zal gaan worden. Wij adviseren u prijzen voor het hout op te vragen & geen prijsvastheid af te geven in offertes.

  • Kunststoffen

De kunststoffenindustrie wordt wereldwijd getroffen door een drastisch tekort aan grondstoffen. Europese grondstoffenleveranciers hebben een Force Majeure (overmacht) afgekondigd, waardoor toegezegde leveringen geannuleerd worden of uitgeleverd worden tegen steeds hoger wordende prijzen, ook worden prijzen van reeds bevestigde orders met regelmaat naar boven aangepast. 

Oorzaken hiervan zijn onder andere: de afgenomen vraag naar brandstoffen waardoor het aanbod van grondstoffen voor de kunststoffen daalt. Tevens heeft de winterstorm in de Verenigde Staten ervoor gezorgd dat een groot aantal raffinaderijen stil zijn komen liggen, waardoor het aanbod nog verder daalt. Hier bovenop heeft de COVID-19 pandemie gezorgd voor een tekort aan zeecontainertransporten richting Europa. Als laatste heeft de pandemie gezorgd voor een grote vraag naar de reeds gering beschikbare grondstoffen ten behoeve van de productie van beschermende middelen.

 

Verwacht wordt dat alle bovenstaande ontwikkelingen tot tenminste het einde van 2021 aan zullen houden.

Heb je een vraag over dit nieuwsartikel?

Christiaan Vuurens, Marketing en inkoop

Vind je dit interessant?

Laat je, net als honderden andere professionals, informeren via onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Relevant nieuws

Rio-Pine B/C+

Het alternatief voor Softwood Premium

Upload datum: 26-05-2023

Sounds like Ecophon

Waar design en akoestiek samen komen.

Upload datum: 17-05-2023